$nbsp;

X

Súng bắn đạn nước BarrettSúng Gatling gun đạn thạch nướcSúng shotgun bắn thạch nước